Вище професійне училище №25 м. Хмельницького

QR код

Галерея

5.1

Опитування

Як би ви оцінили наш сайт?

Переглянути результати

Завантажується ... Завантажується ...

Новинки літератури

Туркот Т.І.

Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2011. – 628 с.

У посібнику висвітлені загальні засади педагогіки вищої школи: витоки, етапи становлення і перспективи розвитку вищої школи України; закономірності, принципи, форми, методи, традиційні та інноваційні технології навчання в сучасному ВНЗ, соціально-психологічні особливості сучасного студентства та можливості їх урахування в навчально-виховному процесі. Із сучасних позицій розкриваються вимоги до педагогічної і комунікативної культури викладача, його лекторської майстерності та іміджу.

Посібник адресований студентам магістратури вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, слухачам курсів підвищення педагогічної кваліфікації. Його доцільно використовувати в процесі самоосвіти всім, кого цікавлять проблеми навчання і виховання студентської молоді.

 

Мелешко В.А.

Українська література: довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В.А. Мелешко, І.О. Радченко, О.М. Орлова, А.О. Панченков. – К.: Літера ЛТД, 2012. – 544 с.

Довідник з української літератури є першим в Україні виданням, що охоплює весь матеріал шкільної програми з цього предмету.

У книзі подано інформацію про особливості літературно-мистецького життя кожного періоду, біографічні відомості про майстрів слова, ґрунтовний аналіз усіх творів, передбачених шкільною програмою, тлумачення теоретико-літературних понять. Принцип побудови видання – хронологічний (від літератури Київської Русі до сучасного літературного процесу). Окремими розділами представлено фольклор і творчість письменників української діаспори.

Довідник стане в пригоді учням, учителям, студентам у процесі підготовки до навчальних занять, іспитів, зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Черкашина Н.К.

Історія України: від давніх часів до сьогодення: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 384 с.

Навчальний посібник укладений відповідно до типової програми курсу з історії України. Матеріал подається у доступній формі з викладанням різних точок зору на ту чи іншу проблему. Його характеризують неупередженість, об’єктивність, прагнення оптимально поєднати факти і тенденції історичного процесу.

Крім навчального матеріалу, видання містить методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи над курсом, питання та завдання для самостійного контролю знань та історико-понятійний апарат.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться нелегким і повчальним історичним життям українського народу.

 

Україна

Для дітей середнього шкільного віку / Авт. – упорядники В.М. Скляренко та ін..; Худож.-оформлювач І.В. Осипов. Харків:  Фоліо, 2008. – 319 с. – (Дитяча енциклопедія)

Енциклопедія «Україна» є першою за часів незалежності спробою створити видання для дітей, що містить досить повну і різноманітну інформацію про минуле і сучасне життя нашої країни. Вісім розділів цієї книги, що супроводжуються понад 200 ілюстраціями, цікаво і докладно розповідають про історію, звичаї та традиції українського народу, розвиток економіки, науки, освіти, культури, літератури і мистецтва в Україні.

Енциклопедія стане у нагоді кожному школяреві не лише в навчальному процесі, але й для поглиблення знань про свою Батьківщину та при підготовці рефератів.

 

Моя Україна

Комплексний довідник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008. – 400 с.

Довідник містить відомості про рослинний і тваринний світ України з урахуванням усіх кліматичних зон, про багатовікову культурну спадщину українського народу, а також про тисячолітню історію нашої країни. Окрему увагу приділено історії виникнення та розвитку стародавніх міст України.

Книга може бути корисною для школярів при вивченні шкільного курсу історії та біології, для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться історією, культурою і природою України.

 

Довгань Г.Д.

Країнознавство: Довідник / Г.Д. Довгань, А.Й. Сиротенко, О.Г. Стадник. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2009. – 480 с.: іл.

Довідник містить комплексну характеристику понад 60 країн світу, особливості їхнього економічного та культурного розвитку, розглядає глобальні проблеми людства.

Призначений для вчителів географії, школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться географією.

 

 

Лук’янова Л.Б.

Дидактичні матеріали з екології: Навчально-методичний посібник для викладачів. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2006 р. – 326 с.

Посібник є складовою навчально-методичного курсу «Екологія». Послідовність завдань відповідає змісту навчального посібника «Основи екології» Л.Б. Лук’янової, проте, уніфіковані підходи побудови змісту уможливлюють використання пропонованих дидактичних матеріалів у процесі навчання за іншими підручниками. Посібник містить тести, завдання, теми рефератів, повідомлень, дискусій, нормативні та довідникові матеріали, які нададуть можливість здійснювати комплексну перевірку знань та умінь учнів і студентів, спрямовувати самостійно-пізнавальну екологічну діяльність. Матеріали посібника можуть бути використані не тільки в процесі викладання курсу екології, але й будуть корисними при вивченні біології,  валеології, географії, краєзнавства, спеціальних дисциплін, організації і проведенні виховних заходів.

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику розкрито загальні засади педагогічної інноватики, сутність і особливості педагогічної технології, інноваційної діяльності педагога, а також найпоширеніші у дошкільній і початковій освіті інноваційні педагогічні технології. Розглянуто різноманітні аспекти готовності педагога до інноваційної діяльності з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

Навчальний посібник адресований студентам вищих навчальних педагогічних закладів, педагогам-практикам.

 

Щербань П.М.

Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 215 с.: іл.

У вигляді структурно-тематичних схем висвітлено курси: «Педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Педагогічна культура», «Управління навчально-виховним процесом». Уміщено анкети, тести, практичні поради та методичні рекомендації майбутнім учителям. До кожного розділу подано підсумкові запитання і завдання, теми для рефератів і списки рекомендованої літератури. Використання посібника у навчальному процесі сприятиме ґрунтовному засвоєнню студентами теоретичних знань.

Для студентів вищих  педагогічних навчальних закладів.

 

Харканянен Л.В.

Макроекономіка: Навчальний посібник – К.: Каравела, 2006. – 176 с.

У навчальному посібнику стисло висвітлюється картина ринкової економіки та динамізм усіх взаємовідносин у суспільстві, пов’язаних з ринком. Посібник побудовано за модульним принципом. Кожна тема супроводжується запитаннями для самоперевірки та обговорення на практичних заняттях, розширеним термінологічним словником та рекомендованою літературою. Контрольні роботи до кожного модуля складаються з набору завдань та задач (тестів), які охоплюють усі основні питання цієї дисципліни.

Призначений  для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів та викладачів для використання у процесі підготовки спеціалістів економічного профілю.

 

Гоголь М.В.

Тарас Бульба: Пер. З рос.: (Для серед. та ст. шк. віку) / Іл. О.В. Кузнецової, О.А. Літвінова. – К.: Школа, 2009. – 384 с.: іл. – (Шкільна хрестоматія)

До видання увійшли повісті М.В. Гоголя (1809-1852) з циклу «Вечори на хуторі під Диканькою» в перекладі українською мовою: «Сорочинський ярмарок», «Вечір проти Йвана Купайла», «Майська ніч, або Утоплена», «Запропаща грамота», «Ніч проти Різдва», «Зачароване місце», «Страшна помста», а також повість «Тарас Бульба» – поетична розповідь про далеке минуле України – Запорізьку Січ.

Переклад творів українською мовою здійснено в 30-х роках минулого століття, у період політичних репресій, тому прізвища перекладачів невідомі, за винятком «Запропащої грамоти» в перекладі Михайла Обачного (Косача) і Лесі Українки.

Тексти приведено у відповідність до норм сучасної української мови.

 

Гуменюк Надія Павлівна

Білий вовк на Чорному шляху: роман / Надія Гуменюк. – К.: Ярославів Вал, 2010. – 144 с.

Кому б із нас не хотілося хоч краєчком ока зазирнути в інший часовий вимір? Маркіянові вдається навіть більше – він потрапляє в славне козацьке товариство, разом з друзями здійснює мандрівку від Січі до Берестечка, рятує старовинну книжку, за якою чомусь так вперто полюють вороги, вибирається з підземної неволі у замку, визволяє з татарського полону самого козацького гетьмана… про всі ці та інші захоплюючі пригоди йдеться у романі «Білий вовк на Чорному шляху». А ще про те, що кожна людина мусить робити свій вибір і чинити по-козацьки, бо ж козак – душа правдива і смілива.

 

Віталій Климчук

Рутенія. Повернення відьми. – Вид-во «Тезис». – 376 с.

Роман занурює читача у дивосвіт давньослов’янських міфологічних уявлень. Князі правлять державами казкової землі Укранії, пліч-о-пліч з ними – мудрі відьмаки. Лісами мандрують чугайстри, полісуни, мавки, в річках живе плем’я русалок, під землею сховалися рахмани й могутні Великі Полози. Але й капосні злидні дошкуляють людям, і жорстокі песиголовці причаїлися біля кордонів… Такий світ Яв, а ще є світи Прав і Нав. Всіх їх поєднує Світове Дерево, основа Всесвіту.

Героїні роману, молодій обдарованій відьмі Рутенії, доведеться не лише шукати шлях до власного «Я», але й рятувати Всесвіт від зазіхань злодія Ахрумана, що вклоняється Чорнобогу. Вірні друзі – чугайстер Віт, русалинка Дзеванна, молодий зільник Золота, мудрий відьмак Добровін  – та інші дивовижні люди й істоти допоможуть їй долати найсуворіші випробування… Поєднання захопливих пригод і поетичного світосприйняття – таким є сучасне українське фентезі. Алегоричною мовою оповідає воно читачеві про вічні цінності, моральні й культурні.

 

Шкляр В.

Ключ / Василь Шкляр. – 2-ге вид. – Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 256 с.

Журналіст Андрій Крайній – справжній ерудит, вільно  володіє живими й мертвими мовами, але з матеріальними цінностями якось не склалося: доживши до віку Христа, не має даху над головою. Не йому, безхатченку, гребувати теплим помешканням – хай навіть заповітний ключ простягнув йому дивакуватий незнайомець, а номер квартири навіює забобонний страх. Що ж це було: манна небесна чи прикра помилка? Незабаром Крайньому знадобляться ще два ключі: до таємниці зникнення господаря квартири номер 13 і до серця фатальної жінки, до якого не так легко достукатися…

 

Франко Іван

Вибрані твори / Упоряд. текстів, передмова, примітки І.М.Андрусяка. – Харків: Видавництво «Ранок», 2009. – 320 с. – (Українські класики).

Великий Каменяр. Хто він? Реаліст, бунтар-революціонер чи романтик, ніжна душа? Розгадати секрет однієї з найвеличніших постатей української літератури допоможе це видання. До книги ввійшли неперевершені поетичні твори циклів «З вершин і низин», «Зів’яле листя» тощо, а також шедевр драматичного жанру – п’єса «Украдене щастя». Цей доробок письменника має великий енергетичний позитив,доводить, що автор – майстер, який володіє поетичним інструментарієм для «переконання душ». Наразі у читача з’явилась можливість доторкнутися до високого мистецтва слова Франка.

 

Довженко О.

Вибране: для ст. шк. Віку / Олександр Довженко; упорядкув. текстів та передм. О.Таранченко. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: Національний книжковий проект, 2011. – 320 с. – (Бібліотека шкільної класики).

До збірки творів видатного українського кінорежисера і письменника О.П.Довженка (1894-1956) увійшли кіноповість «Зачарована Десна» – автобіографічна, лірико-філософська оповідь про становлення людини на зламі XIX – XX ст., оповідання та щоденникові записи.

Добір поданих текстів обумовлений шкільною програмою з української літератури.

Розрахована на школярів, вчителів, студентів-філологів, усіх, хто цікавиться творчістю О.П.Довженка.

 

Матіос Марія

Чотири пори життя: Видання друге. – Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 264 с.

Упродовж усього життя людину поборюють пристрасті. Та надходить мить – і чуттєва людина навіть у пристрасті стає філософом.

Таким є лейтмотив ранніх творів Марії Матіос, представлених у книзі «Чотири пори життя».

 

 

 

Матіос Марія

Солодка Даруся: Видання сьоме. – Львів: ЛА «Піраміда», 2011. – 188 с.

Найвідоміший і найпопулярніший роман Марії Матіос «Солодка Даруся» справедливо назвали «трагедією, адекватною історії ХХ століття», а саму Дарусю – «образом майже біблійним».

У цій драмі «на три життя», немає нічого однозначного: ні персонажів, ні обставин, ні розв’язки. В романі немає епохальних людей чи подій, позитивних чи негативних героїв, але, як стверджує критика, «коли читаєш цю книгу, болить серце».

 

Дмитрик В.А., Семенюк Є.В.

Хмельницький в іменах: бібліографічний довідник. – Хмельницький: Видавництво Алли Цюпак, 2006. – 200 с.

 

 

 

 

 

 

Рибак І.

Наш край в історії України: Навчальний посібник / Іван Рибак. – Кам’янець- Подільський: ФОП Сисин О.В., 2010. – 260 с.

Вперше в навчальній літературі висвітлено історію Хмельниччини від найдавніших часів до новітньої доби. При підготовці посібника використано та узагальнено найновіші дослідження краєзнавців. Для учнів шкіл, гімназій, студентів вузів, вчителів, всіх, хто цікавиться історією.

 

Єсюнін С.М

Прогулянка Проскуровом. Історичні нариси. – Хмельницький, 2008. – 160 с.

На сторінках книги пропонується подорож найстарішими вулицями міста Хмельницького, розповідається про окремі будинки та події, що пов’язані з ними. Подано також багато іншої інформації, яка вимальовує історичний портрет міста ХІХ-ХХ століттях. Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією міста Хмельницького.

 

Єсюнін С.М

Незнане Поділля. – «Бедрихів край», Городок, 2012. – 156 стор.

У виданні зібрані нариси краєзнавчого змісту, що торкаються історії Поділля та Південно-Східної Волині (територія Хмельницької області), більшість яких була свого часу надрукована в газетах «Є Поділля» та «Місто». Розраховане на науковців, краєзнавців, учителів шкіл, студентів, учнів, всіх, хто цікавиться історією Хмельниччини.

Колекція фото та документальних матеріалів із фондів Хмельницького обласного краєзнавчого музею, редакції газети «Є» та особистого архіву автора.

 

 

Надходження 2013

Надходження 2012

Надходження 2011

Газета училища

Календар

Липень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Архів новин

Статистика сайту

Анализ веб сайтов