Вище професійне училище №25 м. Хмельницького

QR код

Галерея

5.1

Опитування

Яку б професію Ви обрали?

Переглянути результати

Завантажується ... Завантажується ...

Підручники


Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

Список рекомендованої літератури

 1. Бабіч Б.С., Лущик В.В.Технічне обслуговування й ремонт металевих кузовів автомобілів – К: Либідь, 2001-460с. Підручник 
 2. Бандрівський М.І., Приймак Є.Є. Правила та безпека дорожнього руху. Навчальний посібник – Львів: Світ, 2004-216с. 
 3. Боженко Л. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації  продукції. Львів, Афіша, 2001, с.353. 
 4. Будіщев М. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна
  техніка. Львів, Афіша, 2001, 424с. 
 5. Відун В., Пономарьова Ю. Економіка підприємства. К., ЦНЛ, 2003, 436с 
 6. Іващенко М. Будова й експлуатація вантажних автомобілів. К., Знання, 2000, 199с 
 7. Кисляков В.Ф. Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів Підручник-К: Либідь, 2000 – 400с. 
 8. Костів Б.І. Експлуатація автомобільного транспорту. Підручник – Львів, “Світ” 2004- 496 с. 
 9. Лудченко О. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Підр., К., Знання, 2003, 511с. 
 10. Малиновський С. Загальна електротехніка. Львів, Бескід-Біт, 2003, 640с 
 11. Підр. за заг.ред. С.Покропивного Економіка підприємства. К., КНЕУ, 2001, 528с. 
 12. За ред. С.Покропивного Економіка підприємства. Збірник вправ, задач, тестів.. К., КНЕУ, 1999, 420с. 
 13. За ред. Й. Петровича Економіка виробничого підприємництва. Навч.посібн. К., Знання, 2001. 
 14. Строков О.П. ТО та ремонт вантажних і легкових автомобілів, автобусів. Основи будови та експлуатації автопоїздів Підручник. – К: “Грамота”

 

Примітка: Виділені книги – наявні в бібліотеці

 

Додаткова література з даної професії, наявна в бібліотеці

 1. Хільчевський В.В., Кондратюк С.Є., Степаненко В.О., Лопатько К.Г. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів : Навч. посібник.- К.: Либідь,2002 – 328 с.
 2. Костів Б.І.Експлуатація автомобільного транспорту: Підручник. – Львів : Світ, 2004 – 496с.
 3. М.Г.Чумак. Матеріали та технологія машинобудування: Підручник. – К.:Либідь, 2000. – 368с.
 4. Бурцев О.М., Шамрай Д.О. Двигуни внутрішнього згорання: Навч. посібник. –Харків: ТОВ “Компанія СМІТ”,2006. – 128с.
 5. Івщенко Л.Й., Петриків В.В. Державні стандарти в машинобудуванні і металообробці : Навч.посібник.- Харків : ТОВ “Комапанія “ СМІТ”, 2006. – 320с.
 6. Кисляков В.Ф.,Лущик В.В. Будова й експлуатація автомобілів: Підручник, – 6-те вид. – К.: Либідь, 2006, -400с.
 7. Бандрівський М.І., Дерех З.Д. Правила та безпека дорожнього руху: Навчальний посібник. _ Львів : Світ, 2004. + 16 вкл., іл..

 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Список рекомендованої літератури

 1. Анисимов М.В. Електротехніка з основами промислової електроніки     Лабораторний практикум.  К., Вища школа, 1997.
 2. Аноній В.В., Рудницький С.І., Хом’як Ю.М. Торгівля на ринках: соціально-економічні проблеми розвитку. Україна. 1999 р.
 3. Бабенко Н.І., Жарікова Л.В., Ломакіна Н.П. Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів. К., Грамота. 2003.
 4. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва. К., Вища школа. 2003.
 5. Болотніков Л. А.. Товарознавство. К., 1999.
 6. Бондар В.М., Гаврилюк В.А., Духовний А.Х., Павлишин М.М., Печеник М.В. Практична електротехніка. К., Веселка, 1997.
 7. Бурмистров В.Г. Організація торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами. К., 2000 р.
 8. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку Ж., ПП “Рута.” 2002.
 9. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Ж., ЖІТІ. 2000.
 10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі. Ж., ПП “Рута.” 2002.
 11. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Торгівельна діяльність в Україні. Юрінком Інтер. К., 2002.
 12. Виннокурова Л.Е., Васильчик М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці. К., Вікторія. 2001.
 13. Васильчик М.В., Виннокурова Л.Е., Тесленко М.Я. Основи охорони праці. К., Просвіта. 1997.
 14. Вереш Й.І., Ревентлоу П.Р. Економіка фірми. Л., 1999 р.
 15. Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності. К., Знання України. 2003.
 16. Вербицька Т.С., Чінніков В.П. Секретарська справа та сучасне справочинство. Л., Оріяна-нова. 2001.
 17. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика 10-11 клас. К., “Форум” 2000.
 18. Васильєв Г.А., Ібрагімов Л.А., Наганішяну Н.А. Комерційне товарознавство і експертиза. Підручник для вузів. Л., 2001 р.
 19. Гуржій А.М., Поворознюк М.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. Х., “Компанія Сміт.” 2003.
 20. Гуржій А.М., Бойкова В.О., Поворознюк Н.І.. Електротехніка з основами промислової електроніки.  К., Форум.
 21. Данилюк М. О.; Петренко В. П.; Понадюк А. А. Тактика особистої роботи маркетолога. Івано-Франківськ. 1996.
  Екзаменаційні білети. К., ДАІ. 2001.
 22. Ігнатенко П.І. , Калашников В.М., Марков К.А. Основи правових знань. К., Юридична книга. 2000.
 23. Кредисов А., Бодров В., Леоненко П. Сутність, структура і принципи організації соціального ринкового господарства “Економіка України”, №4, 1993р.
 24. Канченко Т.В., Панченко М.П. Основи економіки. К., Вища освіта. 2003.
 25. Ковальчук Г.О., Мельничук В.Г., Огнев’юк В.О. Економіка. К., Навчальна книга. 2003.
 26. Кришемінська Л.Д. Інтегрований курс продавця продовольчих товарів. К., Вікторія. 2001.
 27. Лагутін В. Д.. Гроші та грошовий обіг. К., Знання. 1998.
 28. Панкратов Ф. Г.; Серьогіна Т. К. Комерційна справа. Рівне. Вертекс. 2001.
 29. Правила дорожнього руху. Х., НВП “Світлофор”. 2001.
 30. Попов Ю.П., Шовкошитний І.І. Основи електротехніки, радіо та мікроелектроніки.  Л., Оріяна-Нова, 2—1.
 31. Постанова Верховної Ради України “Про концепцію розвитку внутрішньої
  торгівлі України” № 1449 від 20.01.1997.
 32. Постанова Кабінету Міністрів України Про впровадження штрихового кодування товарів № 574 від 29.04.1996.
 33. Петюх В.М. Основи ринкової економіки. К., Урожай. 1995.
 34. Постанова Кабінету Міністрів України Правила торгівлі у розстрочку від 01.07.1998 року. №997.
 35. Сирохман І. В.; Задорожний І. М.; Пономарьов П. X.. Товарознавство продовольчих товарів. К., Ліро. 2000.
 36. Сорока І. Соціальне ринкове господарство і змішана економіка як пріоритетні моделі українського ринку “Економіка України”, №5, 1994.
 37. Тхір І.Л., Калушка В.П., А.В.Юзьків Посібник користувача ПК. Тернопіль. 1998.
 38. Фоменко А.Я. Ілюстрований посібник вивчаючим правила дорожнього руху. К., Сигнал. 1994. 

 

Додаткова література з даної професії, наявна в бібліотеці

 1. Китаєв В.Є Електротехніка з основами промислової електроніки: навчальний посібник: – К.:Будівельник,1994. – 240с.
 2. Родзевич В.Е. Загальна електротехніка: Навчальний посібник. –2- ге вид., перероб. і доповн. _ К. : Вища школа,1993. – 183с.: іл.
 3. Бондар В.М., Шаповаленко О.Г.Монтаж освітлювальних ,силових мереж і електроустаткування:В запитаннях і відповідях: навчальний посібник.- К.: Вища школа,1995, – 208 с.: іл.
 4. Шаповаленко О.Г.,Бондар В.М. Основи електричних вимірювань: Підручник. – К.:Либідь,2002. – 383с.
 5. Гуржій А.М., Поворознюк. Електричні і радіотехнічні вимірювання: Посіб. Для пед працівників та учнів ПТНЗ- К.: Навчальна книга, 2002.- 287с.: іл.
 6. Принц М.В., Цимбалістий В.М. Електричні мережі. Монтаж, обслуговування та ремонт.- Львів: Оріяна – Нова, 2003. – 300с.
 7. Принц М.В., Цимбалістий В.М.Освітлювальне і силове електрообладнання. Монтаж і обслуговування.- Львів: Оріяна – Нова, 2005. – 296с.

 

Діловод. Адміністратор. Касир (організації, підприємства, установи)

Список рекомендованої літератури

 1. Абетка української політики: Довідник / Кер. Авт. кол. Томенко М. – К.: Смолоскип, – 2000. – 268.
 2. Бойчик І.М., Харів П.С. Хопча Н.І. Економіка підприємств. Навч. посібник. – Львів: “сполом”, 1998. – 212 с.
 3. Винокурова Л.Е., М.В. Васильчук, Гаман М.В., Основи охорони праці. Підручник, Київ, “Вікторія”, 2001
 4. Дудка. Т.Н. Microsoft Excel: Методическое пособие с примерами и Загальна економіка (підручник) Ватаманюк З. Г. за ред. Радіонової І. Ф. К.: “АПН” 2000.
 5. Економіка (посібник) Втаманюк З. Г. К.: “Либідь” 2000.
 6. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці”” м. Київ 21.11.2002 року № 229-ІУ”., надрукований 17.12.2002 р. у газеті “Голос України”
 7. Закон України “Про господарські товариства”. Відомості Верховної Ради України 1991, № 49.
 8. Закон України “Про підприємництво”. Відомості Верховної Ради України 1991, № 14.
 9. Закон України “Про підприємства в Україні”. Відомості Верховної Ради України. 1991, № 24.
 10.  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». -К.:Право,2000.
 11.  Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів).
 12.  Земельний кодекс України, 25 жовтня 2001 р. Урядовий кур’єр 2001. 15 листопада.
 13.  К.Мюрей. Открой для себя компьютер. – К.: Комиздат, “Диалектика”, 1998
 14.  Коваль А. П. Ділове спілкування. — К.: Либідь, 1992.
 15.  Кодекс законів про працю України
 16.  Конституція (Основний закон) України (із змінами і доповненнями).
 17.  Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). –К.: “ARC-UKRAINE”, 1996.-793 с.
 18.  Організаційно правові форми підприємницької діяльності в Україні та їх реєстрація. Довідник. Щур О. В., К.: Венчур. 1994.
 19.  Основи економічних знань. Гальчинський А. С., та інші, К.: “Вища школа”. 1999.
 20.  Основи політології (керівник авт. колективу Карилюк Ф.М.) К., 1995р.
 21.  Открой для себя Word 97. –К.: Комиздат, Диалектика, 1998
 22.  Пасько В. Word 97 (русифицированная версия). – К.:BHV, 1998
 23.  Пентилюк М. I. Культура мови і стилістика. — К.: Вежа, 1994.
 24.  „Політологія”, курс лекцій, навчальний посібник. К., 1993
 25.  Правила відшкодування власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. -К.:Державний комітет України по нагляду за охороною праці, 1994.
 26.  Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи економіки, 8—10 кл. К.: “Педагогічна думка” 2001.
 27.  Смолій В.А., Гуржій О.Й. Як і коли почала формуватися українська нація. – К., 1991.
 28.  Суторміна В., Федоров В., Андрущенко В. Держава, податки, бізнес, К.: Либідь, 1991.
 29.  Типове положення про навчання з питань охорони праці, затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України 17.02.99 № 27.
 30.  Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи: Кол. Моногр. / Щокін Г.В., Попович М.В., Кармазін М.С. та ін. – К.: МАУП, 2000. – 384 с.
 31.  Холберг Брюс. Использование Aссеss 97. – К.: “Диалектика”, 1998
 32.  Холберг Брюс. Использование Power Point 97. – К.: “Диалектика”, 1998

Додаткова література з даної професії, наявна в бібліотеці

 1. Паламар Н.М. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 1997. – 296.
 2. Вербицька Т.С., Чіннікова В.П. Секретарська справа та сучасне справочинство.  – Львів: Оріяна-Нова, 2001. – 392 с.
 3. Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2007. – 194.
 4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2006. – 384.
 5. Головач А.С. Зразки оформлення документів для підприємств та громадян. – Донецька: Сталкер, 1998. – 352 с.
 6. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. Харків: Торсінг, 2003. – 448 с.
 7. Варенко В.М. Референтна справа: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2008. – 212 с.
 8. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика: Підручник для учнів 10-11 кл.. – К.: Форум, 2000. – 223 с.
 9. Гуржій А.М., Поворознюк Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології: Підручник для учнів ПТНЗ. – Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2—3. – 352 с.
 10. Карпенко С.Г., Іванов Є.О. Основи інформаційних систем і технологій: Навчальний посібник. – 3-тє вид. – К.: МАУП, 2007. – 264 с.
 11. Зарецька Т.І., гуржій А.М., Соколов О.Ю. Інформатика: Підручник для 10-11 кл. – У двох част. – К.: Навчальна книга, 2006.

 

Агент з постачання. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Список рекомендованої літератури

 1. Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Житомир, 2001р.
 2. Васюренко О.В. Банківські операції. К.: 2001 р.
 3. Винокурова Л.Е., Васильчук М.В., Гаман М.В., Основи охорони праці. Підручник, Київ, “Вікторія”, 2001.
 4. Грабова Н.И. Добровский В.И.Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях. Киев «А.С.К.», 2000.
 5. ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин
 6. Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. Львів “Афіша”, 2000
 7. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. К.: 2000 г.
 8. Закон № 996 – Закон України від 16.07.99 “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”.
 9. Закон України “Про охорону навколишнього середовища”. -К.: Право, 1997.
 10. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці”” м. Київ 21.11.2002 року № 229-ІУ”., надрукований 17.12.2002р у газеті “Голос України”
 11. Закон України “Про охорону праці”
 12. Законодавство з охорони праці. 4 т.
 13. Законодавство України про охорону праці (збірник нормативних документів).
 14. Наказ № 291 – наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосування.
 15. Носаченко І.М. Зовнішньоекономічні аспекти ринкової економіки. Львів, 2000р.
 16. Правила відшкодування власником підприємства, установи, організації або уповноваженим органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків. -К.: Державний комітет України по нагляду за охороною праці, 1994.
 17. Примакова О. «Трудовое законодательство: нормативная база» сост.– 2-ое издание: переработанное и дополненное, – Харьков: Фактор, 2003
 18. ПСБО № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,19,20,25.
 19. Терентьєва А.В. Практична бухгалтерія в прикладах та задачах, К.: “Генеза”, 2000
 20. Типове положення про навчання з питань охорони праці, затверджено наказом Комітету по нагляду за охороною праці України 17.02.99 № 27.
 21. Тиркала Р.І. Банківська справа. Тернопіль, 2001 р.
 22. Ткаченко Н.М.Бухгалтерський облік на підприємствах України. Київ “А.С.К.”, 2000
 23. Ткаченко Н.М.Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України, К.: “А.С.К.”, 2000
 24. Щербак О.І. Організація підготовки фахівців із комерційної діяльності. Львів, 2001 р.

Додаткова література з даної професії, наявна в бібліотеці

 1. Канченко Т.В., Панченко М.П. Основи економіки: Підручник/ За заг. ред. О.А. Шеніна. – К.: Вища освіта, 2003.- 320 с.
 2. Загальна економіка: Підручник /За ред. І.Ф. Радіонова. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – 384 с.
 3. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 719 с.
 4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1998. – 544 с.
 5. Основи економічної теорії /За ред. С.В. Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 1998. – 444 с.
 6.  

Агент з постачання

Список рекомендованої літератури

 1. Анисимов М.В. Електротехніка з основами промислової електроніки     Лабораторний практикум.  К., Вища школа, 1997.
 2. Аноній В.В., Рудницький С.І., Хом’як Ю.М. Торгівля на ринках: соціально-економічні проблеми розвитку. Україна. 1999 р.
 3. Бабенко Н.І., Жарікова Л.В., Ломакіна Н.П. Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих товарів. К., Грамота. 2003.
 4. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва. К., Вища школа. 2003.
 5. Болотніков Л. А.. Товарознавство. К., 1999.
 6. Бондар В.М., Гаврилюк В.А., Духовний А.Х., Павлишин М.М., Печеник М.В.Практична електротехніка. К., Веселка, 1997.
 7. Бурмистров В.Г. Організація торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами. К., 2000 р.
 8. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку Ж., ПП “Рута.” 2002.
 9. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Ж., ЖІТІ. 2000.
 10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі. Ж., ПП “Рута.” 2002.
 11. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Торгівельна діяльність в Україні. Юрінком Інтер. К., 2002.
 12. Виннокурова Л.Е., Васильчик М.В., Гаман М.В. Основи охорони праці. К., Вікторія. 2001.
 13. Васильчик М.В., Виннокурова Л.Е., Тесленко М.Я. Основи охорони праці. К., Просвіта. 1997.
 14. Вереш Й.І., Ревентлоу П.Р. Економіка фірми. Л., 1999 р.
 15. Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності. К., Знання України. 2003.
 16. Вербицька Т.С., Чінніков В.П. Секретарська справа та сучасне справочинство. Л., Оріяна-нова. 2001.
 17. Верлань А.Ф., Апатова Н.В. Інформатика 10-11 клас. К., “Форум” 2000
 18. Васильєв Г.А., Ібрагімов Л.А., Наганішяну Н.А. Комерційне товарознавство і експертиза. Підручник для вузів. Л., 2001 р.
 19. Гуржій А.М., Поворознюк М.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. Х., “Компанія Сміт.” 2003.
 20. Гуржій А.М., Бойкова В.О., Поворознюк Н.І.. Електротехніка з основами промислової електроніки.  К., Форум.
 21. Данилюк М. О.; Петренко В. П.; Понадюк А. А. Тактика особистої роботи маркетолога. Івано-Франківськ. 1996.
 22. Екзаменаційні білети. К., ДАІ. 2001.
 23. Ігнатенко П.І. , Калашников В.М., Марков К.А. Основи правових знань. К., Юридична книга. 2000.
 24. Кредисов А., Бодров В., Леоненко П. Сутність, структура і принципи організації соціального ринкового господарства “Економіка України”, №4, 1993р.
 25. Канченко Т.В., Панченко М.П. Основи економіки. К., Вища освіта. 2003.
 26. Ковальчук Г.О., Мельничук В.Г., Огнев’юк В.О. Економіка. К., Навчальна книга. 2003.
 27. Кришемінська Л.Д. Інтегрований курс продавця продовольчих товарів. К., Вікторія. 2001.
 28. Лагутін В. Д.. Гроші та грошовий обіг. К., Знання. 1998.
 29. Панкратов Ф. Г.; Серьогіна Т. К. Комерційна справа. Рівне. Вертекс. 2001.
 30. Правила дорожнього руху. Х., НВП “Світлофор”. 2001.
 31. Попов Ю.П., Шовкошитний І.І. Основи електротехніки, радіо та мікроелектроніки.  Л., Оріяна-Нова, 2—1.
 32. Постанова Верховної Ради України “Про концепцію розвитку внутрішньої торгівлі України” № 1449 від 20.01.1997.
 33. Постанова Кабінету Міністрів України Про впровадження штрихового кодування товарів № 574 від 29.04.1996.
 34. Петюх В.М. Основи ринкової економіки. К., Урожай. 1995.
 35. Постанова Кабінету Міністрів України Правила торгівлі у розстрочку від 01.07.1998 року. №997.
 36. Сирохман І. В.; Задорожний І. М.; Пономарьов П. X.. Товарознавство продовольчих товарів. К., Ліро. 2000.
 37. Сорока І. Соціальне ринкове господарство і змішана економіка як пріоритетні моделі українського ринку “Економіка України”, №5, 1994.
 38. Тхір І.Л., Калушка В.П., А.В.Юзьків Посібник користувача ПК. Тернопіль. 1998.
 39. Фоменко А.Я. Ілюстрований посібник вивчаючим правила дорожнього руху. К., Сигнал. 1994.

Додаткова література з даної професії, наявна в бібліотеці

 1. Канченко Т.В., Панченко М.П. Основи економіки: Підручник/ За заг. ред. О.А. Шеніна. – К.: Вища освіта, 2003.- 320 с.
 2. Загальна економіка: Підручник /За ред. І.Ф. Радіонова. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. – 384 с.
 3. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 719 с.
 4. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1998. – 544 с.
 5. Основи економічної теорії /За ред. С.В. Мочерного. – К.: Видавничий центр «Академія», 1998. – 444 с.
 6. Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури. 2006. – 780 с.
 7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський і фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – К.: А.С.К., 2000. – 784 с.
 8. Лагутін В. Д. Гроші та грошовий обіг: Навч. посібник. – К.: Знання, 1998. – 169 с.
 9. Тереньєва А. В. Практична бухгалтерія в прикладах та задачах: Навч. посібник. – К.: Генеза, 2000. – 240 с.

 

Живописець. Оформлювач вітрин, приміщень та будівель

Література з даної спеціальності, наявна в бібліотеці

 1. Кильпе Т.Л. Основы архитектуры: Учеб. Для СПТУ. – М.: Высшая школа, 1989. – 175 с.
 2. Ткачев В.Н. История архитектуры. – М.: Высшая школа, 1987. – 271 с.
 3. Рисунок. Живопись. Композиция.: Хрестоматия: Уч.пособие. – М.: Просвещение, 1989. – 207 с.
 4. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок и «Основы композиции». – М.: Высшая школа, 1989. – 78 с.
 5. Яремків М. Композиція: творчі основи зображення: Навч. посібник. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 112 с.
 6. Тищенко О.Р. Історія декоративно-прикладного мистецтва України (ХІІІ- ХVІІІ ст.): Навч. посібник. – К.: Либідь, 1992. – 192 с.
 7. Культура і побут населення України: Навч. посібник/ В.І. Наулко, Л.Ф. Артюх, В.Ф. Горленко та ін.. – К.: Либідь, 1991. – 232 с.
 8. Данилюк А.Г. Давня архітектура українського села: Етнографічний нарис. – К.: Техніка, 2008. – 256 с.
 9. Шулейкин А.С., Федорченко М.В., раклов В.П. Шрифты для проектов , планов и карт. М: Недра, 1987. – 62 с.
 10.  Свиридов А.И. Анатомия человека. : К.: Вища школа, 1983. – 359 с.
 11. Комплект мистецьких альбомів та репродукцій.

Газета училища

Календар

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Архів новин

Статистика сайту

Анализ веб сайтов